Cennik
Dodane przez danik dnia Września 21 2011 14:37:27

Ceny ustalamy indywidualnie w zale?no?ci od wielko?ci witryny (wysoko?ci i szeroko?ci).


Orientacyjna kwota za jednorazowe umycie obustronne jednej szyby:
NISKA 10z?, ?REDNIA 15z?, WYSOKA 20z?.

Orientacyjna kwota za jednorazowe umycie jednostronne jednej szyby:
NISKA 8z?, ?REDNIA 10z?, WYSOKA 15z?.

Cena mo?e ulec zmianie w przypadku:
1) utrudnionego dost?pu do witryny
2) nietypowego rodzaju okien (okna dzielone poziomo; wypuk?e, wkl?s?e)
3) wyj?tkowo zabrudzonych szyb (klej, ?lady farby)
W przypadku mycia witryn po remoncie albo przed otwarciem sklepu kwot? ustalamy indywidualnie zale?nie od ilo?ci pracy.

Przy myciu regularnym (wystarczy raz w miesi?cu) RABAT!!!

Wielko?? rabatu jest zale?na od cz?stotliwo?ci mycia oraz wysoko?ci ceny za mycie jednorazowe. Rabat od 10 do 50z?.

Mycie luster:
niskie - 4z?
wysokie - 8z?

Inne powierzchnie p?askie (np.pleksi) i przeszklenia:
cen? ustalamy indywidualnie

Umycie logo sklepu:
ma?e - 10z?
?rednie - 20z?
du?e - 30z?

Wyczyszczenie kraty (s?u??cej jako wej?cie do sklepu):
od 20 do 60z?

Czyszczenie sklepu przed otwarciem lub po remoncie

(mycie pó?ek, luster, witryn, blatów, szklanych i metalowych elementów, pod?ogi):
cen? ustalamy indywidualnie w zale?no?ci od wielko?ci sklepu

Pranie:
kanapa, ?ó?ko, sofa, tapczan - 80z?
kanapa naro?na - 110z?
fotel - 50z?
krzes?o, pufa - 15z?

Czyszczenie tapicerki samochodowej - 140z?

Pranie dywanów, wyk?adzin - 6z?/m2
Minimalna warto?? zamówienia przy myciu dywanów i wyk?adzin - 80z?.

Wszystkie podane ceny to kwoty netto.

Wystawiamy faktury VAT.